Våra senaste årsredovisningar

Här kan du läsa mer om vårt ekonomiska resultat i våra två senaste årsredovisningar både i moderbolaget Bodens Energi AB och Bodens Energi Nät AB.

Om du har intresse av att få ta del av tidigare årsredovisningar, kontakta vår kundservice. 


   Årsredovisning 2019
   Bodens Energi AB

 

 


   Årsredovisning 2019
   Bodens Energi Nät AB

 

 


   Årsredovisning 2018
   Bodens Energi AB

 

 


   Årsredovisning 2018
   Bodens Energi Nät AB