Historiska rörliga elpriser

Priserna avser Rörligt elpris, inklusive påslag och elcertifikat, för elområde 1 och anges i öre/kWh exklusive moms.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jan 40,5 43,9 37,1 36,5 37,2 39,8 40,8 68,5 33,3 51,7
Feb 52,6 41,3 34,6 34,9 26,9 41,5 48,6 61,1 23,3 50,5
Mars 32,9 44,7 31,2 31,3 29,4 38,4 54,7 54,3 18,2 31,8
April 35,7 45,2 32,4 31,6 29,2 36,8 49,8 54,7 12,0 32,6
Maj 34,5 39,7 40,0 29,0 31,0 37,9 43,3 50,7 15,8 45,5
Juni 30,9 37,9 37,1 21,6 42,5 35,7 54,9 38,2 16,7 40,9
Juli 18,7 37,4 35,5 16,5 37,6 38,8 63,8 48,1 14,5 58,0
Aug 29,2 43,5 39,9 22,2 38,7 41,2 68,9 49,3 24,1 65,2
Sep 32,1 47,0 41,5 27,6 37,6 42,2 64,3 45,1 37,2  
Okt 37,8 43,9 36,7 29,1 45,4 36,4 58,5 48,0 27,5  
Nov 36,9 40,8 36,2 30,6 51,0 40,6 62,1 53,1 12,8  
Dec 45,9 37,4 37,6 25,4 42,9 38,2 65,0 45,6 24,3  
Snitt 35,6 41,9 36,7 28,0 37,5 39,0 56,2 51,4 21,6