Starka relationer till kunderna, engagemang i lokalsamhället och välmående medarbetare

”Framåt är målet att norrbottningar i andra kommuner ska få upp ögonen för Bodens Energi som det lokala alternativet, tack vare vår egen produktion av förnybar och återvunnen el och värme.” – ANNA JONSSON

Bodens Energi ska vara en drivande kraft i Boden Kommun

Det är ingen tvekan om att Covid-19 har haft stor påverkan på Bodens Energis verksamhet under 2020. Men inget ont som inte också har en hel del gott med sig. Vi fick några ord med Anna Jonsson, chef kund & utveckling och Lars Modig, HR-chef på Bodens Energi, om bolagets arbete med social hållbarhet. 

–Vi beslutade tidigt under pandemin att lägga än mer kraft på strategiskt arbete framåt, med fokus på hållbarhet. Bodens Energi ska vara en drivande kraft i Boden Kommun med målet att bidra till en ännu grönare framtid lokalt såväl som regionalt, säger Anna Jonsson, chef kund och utveckling på Bodens Energi. 

Berätta mer, vad har ni gjort under året? 

–Den sociala hållbarheten är enormt viktig för oss på Bodens Energi. Vi har under lång tid byggt en stark relation till kommuninvånarna och den vill vi fortsätta stärka. Under året har Bodens Energi varit med och bidragit till ännu bättre förutsättningar för en aktiv fritid bland barn och ungdomar. Bland annat genomförde vi ”Pop-up sommar” tillsammans med en rad andra aktörer i Boden – en satsning på kul aktiviteter för alla familjer som spenderade semestern hemma på grund av pandemin. Det var väldigt uppskattat med bland annat hoppborg mitt i stan, coronasäkra konserter på Western Farm och guidade cykelturer, berättar Anna. 

Hon fortsätter: 

Vi försöker tänka och handla lokalt i allt vi gör. Ett exempel är julklappen till alla medarbetare, då vi valde att ge ett presentkort giltigt i handeln i Boden. På så sätt kunde vi stötta lokalt i denna tuffa tid. Det har varit uppskattat både av medarbetare och av butiksägare, säger Anna. 

Anna, i din roll ansvarar du även för Bodens Energis kommunikation och marknadsföring. Vad har varit fokus 2020? 

–Att fortsätta arbeta hållbart i alla dimensioner och stärka relationen till våra trogna kunder har varit högst på agendan. Det har resulterat i en tydligare strategi för vårt varumärke och en helt ny webbplats, med målet att underlätta för våra kunder att göra hållbara val. Vi har ökat närvaron i olika kanaler, egna såväl som köpta och satsat på aktiv, enkel och tydlig kommunikation för att öka kännedomen om Bodens Energis hållbara ställningstagande, säger Anna.

Kan du avslöja något om framtiden – vad blir fokus 2021? 

–Vi ska fortsätta stärka vårt hållbara ställningstagande än mer 2021. Framåt är målet att norrbottningar i andra kommuner ska få upp ögonen för Bodens Energi som det lokala alternativet, tack vare vår egen produktion av förnybar och återvunnen el och värme. I skrivande stund genomför vi riktade kampanjer i en rad kommuner i Norrbotten, berättar Anna. 

Social hållbarhet handlar även om HR och medarbetarfokus

Lars, social hållbarhet handlar även om HR och medarbetarfokus. Hur har Bodens Energi arbetat med denna fråga 2020? 

–Våra medarbetare är Bodens Energis viktigaste resurs, vi månar om deras välmående och att de trivs på jobbet. Vi ser ett stort intresse för att arbeta på Bodens Energi och gläds åt att vara en attraktiv arbetsgivare, med en intressant och spännande arbetsmiljö. Det är en stor styrka och tillgång att våra medarbetare är goda ambassadörer som sprider positiv kännedom om Bodens Energi, säger Lars. 

Han fortsätter: 

–Arbetsmiljön följs löpande med hjälp av medarbetarenkäter. Under 2020 har vi infört veckovisa enkäter som medarbetarna svarar på genom systemet Winningtemp. I och med detta har vi alltid ett färskt, aktuellt läge på hur medarbetarna mår och kan vid behov sätta in snabba insatser. 

Er verksamhet innebär ju en del riskmoment. Kan du berätta lite om ert säkerhetsarbete? 

–Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är alltid i fokus och Bodens Energi arbetar med en nollvision vad gäller allvarliga olyckor. Eftersom Bodens Energi arbetar med både värme och högspänning innebär det att medarbetarna måste vara riskmedvetna och väl utbildade i att hantera de olika riskmomenten. För att kunna förbättra och arbeta förebyggande, rapporteras riskobservationer och tillbud. 2020 ökade risk- och tillbudsobservationerna jämfört med tidigare år, men behöver öka ytterligare framåt. Under 2020 har 74 riskobservationer rapporterats, med 22 tillbud och 5 olycksfall. Endast ett olycksfall resulterade i frånvaro, berättar Lars. 

Vad kommer vara fokus framåt när det gäller HR och social hållbarhet? 

–Att fortsätta utveckla ledarskapet och medarbetarskapet med fokus på social hållbarhet och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett arbete som står högt på agendan och som aldrig blir färdigt, vi kan alltid bli bättre och hitta nya vägar, avslutar Lars Modig, HR-chef på Bodens Energi.