Ansvar och engagemang

”Vi har Boden i våra hjärtan” – Anna Jonsson

Vi har Boden i våra hjärtan

Från sponsring av seniorlag och ungdomsidrott till att arrangera travdagar och ta emot sommarjobbare – Bodens Energis engagemang i lokalsamhället sträcker sig vitt och brett. Anna Jonsson, chef för kund och utveckling, berättar mer om höjdpunkter från året och varför det lokala engagemanget är så viktigt.

 

Boden och dess invånare är hjärtat i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att vara en aktiv del i kommunen och den utveckling som sker i området, berättar Anna Jonsson, chef för kund och utveckling på Bodens Energi.

- Vi tar in en hel del sommarjobbare och praktikanter och jobbar med skolor där eleverna får komma på studiebesök och se hur det fungerar här och vilka framtidsjobb som finns inom Vi ar dessutom en stor sponsor i Boden. Vi sponsrar en del seniorlag i lite högre serier men framför allt ungdomsidrotten. Under åren har vi breddat sponsringen och är idag även involverade som en möjliggörare i många kulturengagemang och kan bidra till att det händer saker i kommunen, säger hon och fortsätter:

- Vi är ett kommunalt bolag och våra kunder är framför allt invånarna i Boden. Då är det viktigt för oss att vi finns nära, för en dialog och att vara kunder känner att de får något tillbaka. Vi är inte vilket energibolag som helst utan har Boden i våra hjärtan.

Lång historia av engagemang

Bodens Energi har länge varit engagerade i lokalsamhället, framför allt inom idrotten. Under de senaste åren har det skett ett aktivt arbete för att bredda engagemanget till att omfatta mer än bara sport. Vi har till exempel sponsrat Hjältargalan, Popupsommar, Boden Alive och Visfestivalen. Anna lyfter travdagen som anordnades tillsammans med Bodentravet som en höjdpunkt från 2022.

- Det är en chans för oss att visa upp oss i andra sammanhang och erbjuda allmänheten en möjlighet att göra saker utan att det behöver kosta så mycket pengar.

Under 2022 delade Bodens Energi även ut två hållbarhetspriser.

- Hållbarhet är en hjärtefråga för oss och vi har därför instiftat ett pris på Näringslivsgalan. Vi var också prisutdelare på Hjältargalan. Det var två mycket värdiga vinnare.

Vad innebär socialt ansvar för Bodens Energi?

- Det innebär att vi som ett stort företag ska se på värden som inte bara är rent. Vi vill vara med där bra initiativ genomförs och vara en del av det. Dessutom vill vi att ungdomarna ska stanna i Boden eftersom vi vill kunna anställa dem sen när de är redo.

 

Mål att sponsra mer jämställt

Att bidra till ett levande och spännande Boden står fortsatt på agendan för det kommande året.

- Målsättningen för 2023 är att vi ska sponsra ännu mer jämställt. Vi vill även fortsätta att utveckla Bodens Energi Arena så att den ska fyllas med mer liv och rörelse året runt.

En utmaning i arbetet är att välja vad man ska stötta och vara med på, berättar Anna. En ledstjärna är att välja sådant som ligger Bodens Energi varmt om hjärtat och utvecklar kommunen.

- Vi har en tydlig process och sponsringspolicy som vi hela tiden jobbar utifrån. blir valen enklare.

Vad är du stolt över i det här arbetet?

- Jag är stolt över att vi kan vara med många olika aktiviteter, att vi har breddat vår syn vart vi ska synas och bidra. Vi är med i det lilla likväl som det stora.