Årets nyckeltal

Bodens Energi är både producent och distributör av el och fjärrvärme och ägare av infrastruktur för elnät, fiber och fjärrvärme. För oss är hållbarhet ett ledord i allt vi gör – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.