Fortsatt minskad elförbrukning vid Värmeverket

Arbetet med att minska förbrukningen av el och vatten vid Bodens Energis kraftvärmeverk fortsätter. Förra årets beslut om att ersätta värmeverkets elångpanna med en ångledning har gett resultat. Totalt har elförbrukningen under 2023 minskat med 6,3 procent per producerande kilowattimme.

Under ett par års tid har Bodens Energi systematiskt jobbat med att minska sin förbrukning av både el och vatten vid kraftvärmeverket. Under 2022 sänktes vattenförbrukningen med 10 procent och elförbrukningen med tre procent.

– Det går åt stora mängder el och vatten i våra kraftvärmeverk – och vi undersöker hela tiden var det kan finnas besparingar och effektiviseringar att göra. Fokus det här året har legat på att färdigställa det vi påbörjade ifjol, säger Jan-Eric Tegnelund, teknisk chef Bodens Energi.

Det här innebär bland annat att en elångpanna på 360 kW ersatts av en ångledning som dragits från verkets ena ångpanna, panna 17, som eldas med avfall. En åtgärd som inneburit 970 178 kWh i besparing. Det är en minskning på 6,3 procent. Minskningen kan jämföras med årsförbrukningen hos cirka 140 villor med fjärrvärme som uppvärmning. Det har dessutom införts rondering i anläggningen som ska upptäcka eventuella läckage i tryckluftssystemet.

– Vi känner oss nöjda med det vi har åstadkommit det här året. Men vi tittar redan på nya områden som kan förfinas. Frekvensstyrning är en sådan sak. Inte minst av ventilationssystemet, säger Jan-Eric Tegnelund och fortsätter:

– När det gäller vattenförbrukningen fortsätter vi att övervaka de larmgränser som satts in i systemet. Här ligger utmaningen i att vi hittar de avvikelser som dyker upp så snabbt som möjligt. Totalt sett har elförbrukningen minskat med 1,38 kWh per producerad MWh sedan förra året medan vattenförbrukningen i stort sett är oförändrad.

– Vi jobbar fortfarande med förbättringsförslag för0 att minska även vattenförbrukningen. När det kommer till elförbrukningen vet vi att vi kan göra ännu mer. Men eftersom det inte går att göra allt på en gång, jobbar vi oss metodiskt framåt. Lysrör och armaturer byter vi exempelvis ut löpande till ledbelysning.