Ny certifiering ska trygga kunderna

Sedan 1 mars 2023 kan Bodens Energi stoltsera med certifieringen Schysst elhandel. En kvalitetsstämpel som lovar både ärlighet och trygghet för kunderna.

Schysst elhandel  är en certifiering som är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Syftet med certifieringen är enkel. Genom att elhandelsföretagen är ärliga och tydliga i sin försäljning ska
kunderna kunna känna trygghet i sina elköp.

– För att ett företag ska bli certifierat krävs att man förbinder sig till att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften. En lätt match för oss på Bodens Energi.

– En stor del av certifieringen handlar om att vara transparenta mot sina kunder. Och det förhållningssättet har vi alltid hållit högt, säger Anders Hjälte, chef för elhandeln på Bodens Energi.

– För oss har det handlat om små, små korrigeringar. Som att exempelvis ännu tydligare visa hur våra priser är uppbyggda.

De 18 kundlöfterna handlar till stor del om tydlighet och enkelhet för kunderna. Det ska exempelvis vara lätt att förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under en avtalstid och vilka fasta påslag som kan komma. Vidare ska kunderna inom rimlig tid få hjälp med frågor till sitt elhandelsföretag.

– Vi vill visa att vi är schyssta och att det inte finns någon dold agenda. Vi ser även att våra kunder är mer medvetna idag och att de enkelt vill kunna komma i kontakt med oss. Det välkomnar vi, säger Anders Hjälte.

För att se de certifierade elhandelsbolagen håller sina löften över tid, görs en revision en gång per år. Både certifieringen och revisionen görs av det oberoende företaget DNV.

– Vi visste att vi var väldigt bra inom de här områdena redan från start. Men det känns bra att få det svart på vitt och även kunna utveckla oss själva, säger Anders Hjälte.

Några av de 18 kundlöften som krävs för att få certifikatet Schysst elhandel

- Särskild hänsyn till utsatta kunder: Inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att denna har svårt att förstå innebörden och konsekvenser av avtalet. 

- Tydlig avsändare: Tydligt framgå vilket elhandelsföretag som säljer produkten/ tjänsten.

- Avtal vid telefonförsäljning: Skriftlig accept från kunden på lämnat anbud via telefon.

- Enkel och korrekt beskrivning av produkten: Tydligt framgå vilken produkt/tjänst som företaget erbjuder kunden.

- Tydlig och rätt prisinformation: Tydligt framgå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer.