Vi är en viktig spelare i den gröna omställningen

Den högaktuella omställningen till en grönare industri är ett stort fokusområde för oss på Bodens Energi. Under 2023 har vår elnätsverksamhet återigen visat vilken viktig spelare vi är i att skapa förutsättningar för de satsningar som krävs.

Det händer mycket i Norrbotten just nu, inte minst inom den gröna industrin och till följd av den ökade elektrifieringen av samhället. Här i Boden har en stor del av det gångna året handlat om förberedelser för det som ska komma. Inte minst H2 Green Steel stundande produktionsstart.

– Vi har en tät samverkan med både H2GS och Bodens kommun. Under hela byggtiden är det vi som levererar elen till H2GS. Det handlar i första hand om byggkraft till stålverket men under 2024 också om el till entreprenörsboenden för 6 000–7 000 byggarbetare. Och så den el som behövs till pumpen som pumpar upp allt vatten från älven som krävs för bygget, säger Maria Berglund, elnätschef på Bodens Energi.

I etableringarnas kölvatten har 2023 också handlat om rekrytering för Bodens Energi. De stora uppdragen kräver resurser samtidigt som den löpande verksamheten ska tas om hand.

– Vi har bland annat förstärkt avdelningen för nätplanering. Förutom arbetet med H2GS etablering behöver vi bygga ut elnätet för alla nya bodensare som kommer att behövas för att få snurr på de nya satsningarna, säger Maria Berglund och fortsätter:

– Den stora utmaningen för oss är allt det här nya som ska hända samtidigt som vi har ganska mycket gamla elnät som behöver bytas ut. Det gäller att prioritera och hittills har vi lyckats bra med det.

Som ett ytterligare led i den ökade elektrifieringen och klimatomställningen har efterfrågan på solceller fördubblats.

– Under 2023 har dubbelt så många av våra kunder valt att skaffa solceller. Vår uppgift här är att se till att det går så smidigt som möjligt när kunderna vill skaffa grön, förnybar el. Vi fortsätter nu att utveckla processen för att våra kunder ska kunna producera egen el.

Dessutom kommer Bodens Energis elnätsverksamhet miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 under 2024. En certifiering som syftar till att minska bolagets miljöpåverkan och förbättra verksamhetens miljöarbete. Moderbolaget är redan certifierat och det här ökar våra kunskaper inom området ytterligare. Vi har bland annat bytt ut allt fossilt dieseldrivmedel till HVO i de fall vi inte kan använda elfordon. Vi vill kunna arbeta ännu mer samlat med ekologisk hållbarhet.