Flytta från hyreslägenhet

En bekräftelse kommer att skickas ut till dig när vi registrerat din flyttanmälan.

Kunduppgifter

Kunduppgifter

Anläggningen

Du står för elen under hela uppsägningstiden.
Om lägenhetsnummer finns måste detta fyllas i, exempelvis 1203.

Skicka min slutfaktura till