Årliga revisionsstoppet på kraftvärmeverket

Varje år genomförs ett omfattande reparationsarbete vid vårt kraftvärmeverk där alla pannor får en ordentlig genomlysning. Reparationsarbetet pågår varje år från slutet av april till oktober.

- Repstopp har vi varje år under den varmare årstiden, för att våra kunder inte ska påverkas över att vi inte har alla pannor i gång samtidigt. Vi började i slutet av april med att göra driftprover på panna 17, det vill säga att vi går igenom och testar säkerhetsfunktionerna på pannan. Efter det eldade vi ned pannan och påbörjade rengöring av den. Parallellt med att rengöra pannan så har både turbin och generatorn skickats i väg till reparation och service. Turbinen är i Göteborg och generatorn har fått åka hela vägen till Frankrike för att få service berättar Patrik Engelmark som är drift och underhållschef.

Det är flera delar i pannan som måste gås igenom under ett reparationsstopp. Bland annat kontrolleras tjockleken på tuberna i pannan för att se hur mycket slitage det har blivit på dem utifrån rökgaser och korrosion.  Också murverket i pannan kontrolleras och åtgärdas.

Även traversen, som används för att lasta in avfallet i pannan gås igenom och kablar och vajrar byts ut.

- Just nu håller vi på med panna 17 men i mitten av juli ska den pannan vara klar och då genomför vi i princip samma arbete på panna 18 och efter det är det panna 14:s tur att få en genomgång.

      

Det är omfattande arbeten som utförs och det görs varje år säger Patrik och fortsätter.

- Mestadels utförs arbetet tillsammans med entreprenörer från Norrbotten men vi har några specialister från Danmark som genomför de mest komplicerade arbetsuppgifterna.

För att Bodens Energi ska kunna ha kraftvärmepannorna i drift krävs det att det omfattande miljömätningssystemet fungerar tillfredsställande. Bodens Energi rapporterar de utsläpp som sker vid förbränning till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen och företaget arbetar med ständiga justeringar och förbättringar för att minimera utsläppen. – Det är otroligt viktigt för oss att hela tiden arbeta för att få pannorna att gå både effektivt och säkert. Om vi säkerställer att pannorna är i så bra skick som möjligt så får vi också den bästa effekten, för våra kunder och vår miljö, avslutar Patrik Engelmark.