Om Bodens Energi

 

Bodens Energi ägs av Bodens kommun. Det innebär att vi levererar kundnytta i dubbel bemärkelse då överskott i verksamheten återinvesteras till nytta för alla bodensare.

Vi är en distributör och producent av el och fjärrvärme och samt ägare av infrastruktur för elnät, fiber och fjärrvärme. 

Verksamheten har runt 80 anställda och omsätter 350 miljoner kronor. Vi har 16 400 elnätsanslutningar och 4 100 fjärrvärmeanslutningar. Vi producerar 50 GWh förnybar el, vilket är ungefär 18 % av den el vi förbrukar i Bodens kommun. 

Sedan år 2014 är vi miljö- och kvalitetscertifierade för produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme. Vi uppfyller kraven för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.