Boden Handboll, bilden är fotograferad i Ljuså kraftstation.

Vi investerar i många typer av energi

Bodens Energi vill bidra till en positiv utveckling i regionen där vi verkar. Sponsring är även en del av vår marknadsföring och ska ge en positiv bild av företaget samt skapa goda relationer till vår omvärld.

Vår sponsringspolicy

Samarbetet med våra sponsringspartners sker inom tilldelad budgetram enligt följande:

  • Idrott
  • Ungdomsverksamhet
  • Kultur
  • Speciella arrangemang

Sponsringen skall vara fördelad över hela kommunen och balanseras mellan ovanstående olika kategorier där även jämställdhetsaspekten beaktas.

Ansökan om sponsring

Föreningar som vill ansöka om sponsring kontaktar Bodens Energi här.