Är det lönsamt med solceller?

Självklart! Förutom att det är en miljöinsats så är en investering i solceller även försvarbart ekonomiskt. Återbetalningstiden på solceller är i regel mellan 10-15 år beroende på förutsättningarna.

Den el som du inte använder själv i fastigheten matas ut på̊ elnätet. Denna el köper vi gärna av dig .

Dessutom får alla mikroproducenter en skattereduktion på̊ ytterligare 60öre per kWh (kilowattimme) på̊ all el som du inte använder själv, som kommer färdigtryckt på den årliga inkomstdeklarationen. Du får också elcertifikat på den sålda elen eftersom det är förnyelsebar samt en nätnytta då den produceras lokalt och därmed minskar energiförlusterna i det närliggande nätet.

Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 100A eller mindre, och på all el som säljs upp till den egna konsumtionen. Om du t.ex. producerar 11 000 kWh men endast konsumerar 10 000 kWh ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 10 000*0,6 = 6000 kr.

Stöd och rotavdrag

Sedan det infördes ett ansökningsstopp för investeringsstödet för solceller den 7 juli 2020 finns inget investeringsstöd för solceller att söka. Däremot kan man som villaägare göra ROT-avdrag för investeringen. ROT-avdraget för en solcellsinvestering ligger enligt en schablon från branschorganisationen Svensk Solenergi på 9% och räknas ut genom att man får göra ett skatteavdrag på 30% på arbetskostnaden som i sin tur oftast är ca 30% av totala investeringskostnaden.

 

Om man däremot ansökte om investeringsstöd före den 7 juli så kommer nya ansökningar som vanligt att beviljas av länsstyrelserna så länge det finns budgeterade pengar kvar. Om man får stödet beviljat så behöver solcellerna vara installerade före den 30 juni 2021. Man kan inte kombinera solcellsstöd och ROT-avdrag (men däremot kan man ta ROT-avdraget, och sedan betala tillbaka det om det senare visar sig att man får investeringsstödet beviljat.)

 

Det finns även ett politiskt förslag om att införa ett “grönt” skatteavdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsinstallation. Det gröna avdraget liknar ROT-avdraget på så sätt att pengarna inte kan ta slut och att man får avdraget direkt på fakturan.