Graddagar i Boden

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen och påverkat värmeförbrukningen.

Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från människor, elektriska apparater och solens strålar.

  Normalår 2017  2018 2019 2020
Januari  856  711  831   960  643
Februari  744  647  813  692  689
Mars  689  609  720  626  582
April   483  458  415  342  423
Maj  286  223  77  180  215
Juni  0  19  7  0  0
Juli  0  7  0  0  0
Augusti  0  43  0  0  6
September  261  177  161  219  158
Oktober  456  408  440  520  388
November  646  617  435  695  
December  810  768  772  652  
Summa  5 230  4 687  4 671  4 886